Att köpa LED skärm är idag relativt enkelt med internet som informations källa och 100-tals leverantörer varav de flesta är från Kina. Det svåra är dock att hitta rätt produkter och få det man verkligen vill ha och behöver.

Den största svårigheten när man skall köpa LED skärm är att väga in fördelar/nackdelar med de val man blir tvingad att göra såsom:

  • Goldwire vs Copperwire
  • Pitch 1,6mm – 20mm
  • MBI 5024, 5153, 5252
  • Inkapsling white/blackface
  • Mottagarkort Nova, Linsen osv
  • Kabinett, stål, aluminium, diecast aluminium
  • osv

I vårt standard sortiment har vi tagit fram ett antal produkter som är testade under ett flertal år och som vi vet ger bra driftsäkerhet och kvalitet.

Vi har sedan början av 2010 byggt upp ett nätverk av leverantörer i Kina som levererar det vi önskar.

När man köper en LED skärm från oss så garanterar support till alla skärmar. Vi har egen serviceavdelning som hanterar reparationer och reservdelar.

 

Vi tar gärna fram skräddarsydda förslag gällande dioder, mbi, kabinett osv!

 

Kontakta oss

Produkt: